Ułatwienia dostępu

Wolności 57, 58-260 Bielawa
+48 74 645 64 01
 
slider.jpeg
Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości
Biura dla twojego biznesu - wolne lokale
slider.jpeg
Sieć Ciepłownicza
Energia cieplna dla miasta i mieszkańców
slider.jpeg
Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości
Miejsce, w którym rozwinie się Twoja firma
slider.jpeg
Szkoła Leśna
Ośrodek edukacyjny u podnóża parku Gór Sowich
slider.jpeg
Interaktywne Centrum Poszanowania Energii
Miejsce gdzie łączy się przeszłość z nowoczesnością
previous arrow
next arrow
Sieć Ciepłownicza
Biura dla Firm
Placówki Edukacyjne

Aktualności

Sieć ciepłownicza

Zarządzamy siecią ciepłowniczą, która zaspakaja potrzeby mieszkańców, związane z ogrzewaniem i ciepłą wodą.
Ponadto promujemy ekologiczne rozwiązania dla energetyki. Inwestując w przedsięwzięcia wykorzystujące
odnawialne źródła energii, przyjaznych środowisku naturalnemu.

Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości

Zabytkowy biurowiec Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” S.A z nowoczesnymi biurami i rozwiązaniami dla małych firm i przedsiębiorców. Z dostępem do biblioteki, kina oraz kawiarni.

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości

Nowoczesna, przestronna i bardzo funkcjonalna siedziba lokalami biurowymi. Zarówno dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z biznesem jaki i dla tych, którzy prowadzą już własną działalność.

Szkoła Leśna

Terenowy ośrodek edukacyjny, położony w bezpośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego najstarszych gór Europy - Gór Sowich. Placówka ma na celu promowanie wśród młodych ludzi postaw proekologicznych.

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii

Przepompownia z początku XX w, gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży, w czasie których omawiane są źródła wytwarzanie energii, poprzez prowadzone doświadczenia.

Centrum Informacji Turystycznej

Informacje o możliwościach wypoczynku, imprezach
oraz spędzaniu wolnego czasu w Bielawie i regionie.


Naszą misją jest prowadzenie działań zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Bielawa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Celem Spółki jest tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych inwestorów ze szczególnym ukierunkowaniem na:
  • tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie istniejących, zagrożonych miejsc pracy,
  • doradztwo ułatwiające przedsiębiorcom podejmowanie decyzji inwestycyjnych lub dotyczących obrotu gospodarczego,
  • tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji, wzmocnienie potencjału gospodarki Gminy Bielawa, ułatwianie dostępu przedsiębiorcom z sektora MŚP do tanich źródeł finansowania inwestycji i rozwoju: kredytów, pożyczek oraz poręczeń, wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych.