Ułatwienia dostępu

Wolności 57, 58-260 Bielawa
+48 74 645 64 01
 
Slide
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

Aktualne informacje o dofinansowaniach dla MŚP    


TEMAT KONSULTACJI
Konsultacje poświęcone możliwościom pozyskania środków unijnych 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich, 
o zasadach ubiegania się o dotacje oraz o aktualnie ogłoszonych konkursach dla MŚP.

TERMIN i MIEJSCE
Środa 28 lutego 2024 roku, w godzinach 12:00 – 16:00, sala multimedialna Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT 
w Bielawie, przy ul. Piastowskiej 19 a. 

DLA KOGO
Zapraszamy przedsiębiorstwa działające w różnych branżach, w tym HoReCa (hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura), do skorzystania z dotacji wspierających ich rozwój w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Doradcy / Konsultanci:
Jerzy Dudzik – Specjalista ds. środków unijnych
Radosław Rogiewicz – Partnerskie Kluby Biznesu
Mariusz Mruk – PKO Bank Polski

––––––––––

PLAN SPOTKANIA
  1. Otwarcie.
  2. Aktualne nabory Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
  3. Planowane nabory Krajowego Programu Odbudowy.
  4. Efektywność energetyczna.
  5. Promesa i prefinansowanie wydatków–oferta Banku PKO BP.
  6. Jak przygotować i złożyć 
  7. wniosek o wsparcie.
  8. Pozyskiwanie kontaktów biznesowych – Partnerskie 
  9. Kluby Biznesu.
  10. Dyskusja.

ORGANIZATORZY:
Telefon kontaktowy: +48 696 406 436