Ułatwienia dostępu

Wolności 57, 58-260 Bielawa
+48 74 645 64 01
 
Slide
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.
.
.

Zapytanie Ofertowe.zip

Dokumentacja techniczna i uzgodnienia.zip

Informacja z sesji otwarcia oferty BARL/ZP/4/2022

Protokół z postępowania.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf