Ułatwienia dostępu

Wolności 57, 58-260 Bielawa
+48 74 645 64 01
 
Slide
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.
.
.

Zapytanie ofertowe na dostawę brykietu drzewnego.

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 -projekt umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja z otwarcia ofert.

Protokół z postępowania.